főoldal készparketták fektetés olaj-viasz felületek színezett burkolatok fizika újdonság a hangszigetelés alapjai

info

hidegburkolatok alá, lépéshanggátlásként parafát

biztos megoldás utólagos hangszigetelésre

65 dB lépéshang-, 33 dB léghangszigetelés javítás 3 réteg, 15 mm már 3800 Ft/m2

+36/30-9663268

parafa + Phonewell = tökéletes csend

Parafa szigetelő lemez BX15R/8406

A parafa szigetelő lemez természetes védőpajzsot képez a káros földsugárzások ellen (vízerek, Hartmann-háló, Curry-háló stb.).

Termékleírás: természetes parafa granulátum; BD-minoség; 2/8mm-es szemcseméret;

PU-kötőanyag (poliuretán ragasztó); élelmiszerosztály (0,005%): a nagy nyomáson készült lemezek surusége:180 kg/m³.

Méret: 915 x 610 x 15 mm-es lapok csiszolt felülettel

Miért is véd a parafa? A parafa a paratölgy kérge. A paratölgy kizárólag a mediterráneum nyugati területein él, illetve csak ezeken a területeken fejleszti ki különleges kérgét. A paratölgy több mint 60 millió éve jelent meg a Földön. Kérge, az egyedülálló szerkezetű parafa mindig újra fejlődik, kilencévente lehet a fákat hántani.

1cm³ parafa kb. 42 millió sejtjében minden egyes sejtfal membránként muködik. A 14, hatszögletű lapból álló poliédert formázó cellák szorosan egymás mellett helyezkednek el, és hermetikusan zárt képletet alkotnak. Ezeket a mikrocellákat egy levegőhöz hasonló, de széndioxid-mentes gáz tölti ki. A sejtfalak több rétegből állnak, anyaguk 58%-a szuberin, 22%-a cellulóz, 12%-a lignin, 8%-a pedig különféle növényi zsírok és ásványi sók.

A parafa különleges tulajdonságai a szuberinnek, ennek a csodálatos anyagnak köszönhetők.

Gyantaszeru állaga szinte teljesen tönkretehetetlen, a sejtek még évmilliók után is felismerhetők az megszenesedett paratölgyekben. Egy sejtmembrán a keresztmetszetét nézve 1,5 mikron vastag, a sejt maga pedig 10-50 mikron méretű.

Egyes radioeszteták a parafa strukturájában az egész mikrokozmoszt látják.

 Mi az a földsugárzás, és hol fedezhető fel ?

Biztos befolyásoló tényezoje az embereket átható stresszfaktornak, károsítja a hormonháztartást, hat a sejtjeinkre, az immunrendszerünkre.

A modern fizika eddig is szinte kizárólag a transzverzális (keresztirányú) hullámok kutatásával foglalkozott (fény- hő- és rádióhullámok) beleértve az elektromágneses hullámokat is.

A longitudinális (hosszanti) hullámok (földsugárzások, vízerek, álló- és rezonáló hullámok) képezte energiamezok kutatására kevesebb figyelmet fordítottak.

Az élőlények szervezete - így az emberi szervezet is - ezekre a sugárzásokra úgy reagál, mint egy antenna vagy egy méroműszer. A geosztatikus zónákat az emberiség legősibb kultúráiban is felismerték már, de ezek az ismeretek napjainkra szinte teljesen feledésbe merültek.

Radiesztetikus kutatások bizonyították be, hogy a BX15R sugárzás intenzitását évekre vissza lehet szorítani.

címlap színezett parafa padlók parafa készparketták kivitelezés fizika a hangszigetelés alapjai

Érdekességképpen idézzük a következő leírást!

Forrás: http://www.fengshuiradiesztezia.hu/foldsugarzasok_fajtai.html c. honlap

 

 

Földsugárzás - típusok és jellemzőik.

A Föld, az égitestek és minden létező sugárzást bocsát ki. A kozmosz és a Föld között egy egyenletes és jórészt térhálós szerkezetű, nagyjából szimmetrikus energiamező található. Ez az erőtér, a Föld mélyebb rétegeitől a kozmikus távolságokig terjedve hat és befolyásolja az élőlények életfunkcióit. Gyűjtőfogalommal földsugárzásnak hívjuk őket, bár a földsugárzás nem egységes, hanem nagyon sok összetevőből álló rendszer, időben, térben változik és van dinamikája. Ez az egységes energiarendszer azonban - hasonlóan a fényhez, amikor az egy prizmán áthalad - összetevőire bomlik, és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák.

Így jönnek létre a földsugárzások, a negatív radiesztéziai terek különböző típusai is.


Ennek megfelelően a föld mélyének geológiai adottságai, a vízerek, a terepviszonyok és egyéb (esetleg mesterséges) erőterek, amelyek itt a "prizma" szerepét töltik be, megtörik, modulálják azt. Ezért ennek az energiarendszernek, bizonyos irányokban és helyeken más - más tulajdonságai érvényesülnek és így, a tapasztalt élettani hatások ( egészségügyi kockázatai )is változnak, attól függoen, hogy melyik összetevőjével van dolgunk.

Geológiai törésvonal sugárzások :

A földkéreg állandóan mozog. A mozgás következtében repedések, vetodések alakulnak ki. Ezek néhány milliméter szélességtol akár több tíz centiméteres szélességuek lehetnek. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn, azaz minél keskenyebb egy törésvonal, annál nagyobb veszélyt jelent a környezetre. A keskeny törésvonal az általa létrehozott keskeny sávon koncentrálja az energiát, amit a föld mélyében lévo feszültségek, erohatások stb. keltenek. Még erosebb lehet az élettani hatás, ha érctelér is található az adott helyen, ami rendkívül kis helyre koncentrált, folytonosság nélküli, csak egy-egy helyen tapasztalható igen nagy intenzitású földsugárzást jelöl. A hegyvidéki építkezés ebben a tekintetben nem elonyös. Energiáját a térhálós szerkezetu földsugárzásokból nyeri, melyek jellemzoit átalakítja és koncentrálja és így lesz az, ami. Sok esetben mérheto a radioaktivitás gamma tartományának megerosödése ezeken a területeken - a törésvonal sugárzásban - így annak mérése rendkívül fontos. Ugyancsak tapasztalható az esetek nagy részében a vízérsugárzás frekvenciája is a törésvonalban.

Vízérsugárzás :

Ez talán a legszélesebb körben ismert földsugárzás. A vízérsugárzás a föld alatti egyes vízzáró rétegek között átszivárgó vízmozgás követeztében alakul ki. Energiáját a föld belsejében lévo energiákból és a térhálós szerkezetu sugárzásokból nyeri, azok frekvenciáját a maga képére formálja, polarizálja és koncentrálja. Energetikailag bonyolultabb a helyzet, amikor több vízér találkozik és együttesen fejtik ki (polaritástól függetlenül mindig káros) hatásukat. A vízér méltán vívta ki az ismertséget, mivel esetében az egyik legveszélyesebb földsugárzás fajtáról van szó. Frekvenciái jórészt megegyeznek vagy közel állnak az ember belso szerveinek frekvenciáihoz. Csak ido kérdése, hogy megfelelo belso vagy külso védelem nélkül elhangolják azok normális muködési frekvenciáit, negatív információkat juttassanak el a sejtekhez és adott esetben degeneratív folyamatokat indítsanak el. (Az ember nagy része víz ! A víz rendkívül jó információ tároló, szabad gyökei révén bármilyen , akár pozitív , akár negatív információt bele lehet vinni . A földsugárzások ezt a "vizet" bombázzák állandóan negatív információkkal. Nagy baj akkor van, amikor kitartó munkájuk eredményeként már képesek "félreinformálni a sejteket" és azok a rossz mintáknak megfeleloen kezdenek el muködni!)

Szent György- és Ley-sugárzás :

Ez egy térhálós szerkezetu energetikai rendszer, ami energiáját a Föld erotereibol, a földmágnességbol nyeri. A hálót szabályos, különbözo polaritásokkal, intenzitási jellemzokkel rendelkezo sávok alkotják, melyek közepe mindig egy Szent György vonal. A Szent György vonalat két oldalról szimmetrikusan körülvevo interferencia vonalak közé tartozik a LEY vonal , ami az adott Szent György sáv struktúrájához tartozó legerosebb yin jellegu kíséro vonal, polaritása mindig negatív. Ez tulajdonképpen lezárja az adott Szent György struktúrát, mivel az utána következo két Szent György interferencia vonal erossége ehhez képest elhanyagolható. A LEY vonal intenzitása a közbenso interferencia vonalakénak többszöröse. Ezen struktúrák sávjainak találkozási pontjai, de maguk a sávok is rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán - kultúrköröktol függetlenül. Itt az energiakoncentráció óriási! A régiek tudták is, hogy ezeket jobb elkerülni, illetve kultikus célokra fenntartani. A Föld idegáramairól beszéltek esetükben, és ezen vonalak mentén, a keresztezodéseik közelében voltak és vannak ma is azok az akupunkturális pontok, amelyek hatalmas energia energia-potenciáljukon túlmenoen, spirituális jelleggel is bírnak. Az ilyen helyen történo dolgok az egész Földre, mint élo szervezetre kihatással vannak. Ezek alapján értheto, hogy a jelzett területeket az embernek kerülni kell. Természetes, ha ezeket az érzékeny helyeket a Föld védi! Rövid ideig lehet bennük tartózkodni, de lakni nem. Ugyanúgy tiszteletben kell tartani oket, mint a régi Kínában tették ezt az emberek a feng shui mesterek tanácsára. Ezekben a keresztezodésekben olyan eros tölto, energetizáló tér van, ami néhány perces ott tartózkodás alatt is képes egy legyengült aurát regenerálni. A gyógyhelyek, búcsújáró helyek mindegyike eros Szent György vagy LEY vonalak, keresztezodések közelében találhatók! Ha már egy lakásban érezheto a Szent György vagy LEY sugárzás hatása, érdemes megkeresni az adott radiesztézia -i körülmények között azokat a NEGATÍV kozmikus csatornákat is, amelyek mindenképpen kerülendok és azokat is, amelyek POZITÍVAK , JÓK, így gyógyító terek lehetnek!

Hartmann-sávok :

Hartmann háló, amely a földet É-K, K-NY irányban, szeli át és szabad térben a mi földrajzi szélességünkben 2.5 * 1.9 m-es hálót képeznek vízszintes irányban, de a tér háromdimenziós, így rendelkezik egy kb. 2 m-es függoleges kiterjedéssel is. A rácsháló szélessége mintegy 30 cm, melynek egyik oldala negatív a másik pozitív töltésu. Ez a háló rácsok mindegyikének találkozási pontjaira igaz. É-D sávja kb. háromszor-négyszer erosebb, mint a K-NY-i. A sávokkal kapcsolatban megjegyzendo, hogy azok intenzitása a normál idoszámítás szerint éjjel 0- 3 óra között kb. háromszorosára emelkedik, ezen kívül van egy olyan tulajdonságuk is, hogy 36 óránként a K-Ny-i sáv látszólag megindul Dél felé. Ez 6 óra körül következik be, majd 10 órakor "visszaugrik" az eredeti helyére. A 36 órás idoköz azt jelenti, hogy hol délelott, hol délután kezdi "vándorútját". A Hartmann-sávok keresztezodési pontjaiban térörvény jön létre, ami a háló legveszélyesebb része, mivel az általa érintett csakrát vagy lezárja, ha annak forgás irányával ellentétesen forog, vagy túlpörgeti, ha azzal megegyezo a forgásiránya. A Hartmann-sáv közepe semleges polaritású, így ott nem jelent veszélyt az emberre önmagában. A keresztezodési pontokhoz közeledve energetikai hatása egyre intenzívebb.

  Curry-sugárzás :

Curry háló , amely a Hartmann hálóval 45 fokos szöget zár be, sávszerkezete hasonló, csak a rácstávolság 3.5*3.5 m. körüli szabad térben. Ugyancsak van háromdimenziós vetülete, hasonlóan a Hartmannhoz. A sávok által határolt területek pozitív vagy negatív polaritásúak. A sávok találkozási pontjai szintén térörvényt hoznak létre, ezért hatásuk hasonló a Hartmannál írottakhoz. ( A pozitív Curry rács enyhe töltotér lévén jó hatással van az emberre. Ezért érdemes (ha egyéb szempontok nem teszik lehetetlenné) az ágyat a gyerek tanuló helyét egy pozitív Curry térbe (nem sávba!) helyezni.)

  Tigris-sugárzás :

Hasonló a Hartmann-sugárzáshoz, rácsmérete szabadban 5,5 (É-D) x 1,6 (K-NY) méter, zárt helyen ennél kisebb 4,5 x 1,4 méterre is összenyomódhat. A térhálós energiamezobol nyeri energiáját. Az É-D sáv kb. 3.5 -ször erosebb a K-NY-i összetevonél.. Erosségének alakulása korrelációt mutat a hold ciklusaival, ami teliholdkor éri el maximumát.

Benker Cubical System

Benker-vonalak  alkotta energiaháló rendszert úgy lehet elképzelni, mint (a mi szélességi körünkön) 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, amelyek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Ezeknek a blokkoknak a "fala" 1 méter vastag. A kockák polaritása váltakozik. Anton Benker osztrák kutató megállapította, hogy a sugárzás nagy magasságokban és nagy mélységekben is ugyanúgy mérheto, mint a Föld felszínén. Ezeknek a vonalaknak a keresztezodési pontjai rendkívül eros geopatikus stresszt okoznak és az immunrendszer egészét károsítják. Hasonlóan a LEY struktúrához, ugyanúgy mérheto a lakáson belül és azon kívül is.

Fekete vonalak (Black Lines):

A Fekete vonalak is a természet alkotta jelenségek, de hogy hogyan jönnek létre, nem ismert. Lokalizálhatók épp úgy, mint a többi földsugárzás, de nem alkotnak háló rendszert, mint például a Hartmann vagy a Curry. Természetüket tekintve hasonlítanak a feng shui "sha" vagy "sar" qi -jére, azaz a "gyilkos qi-re". Lehetnek egyenesek, görbék, mérhetok a Föld felszínen, de nagyobb magasságokban is, így az emeletes házakban is.  Két típusa van a Fekete vonalaknak , az egyik a "Fekete és nyomott" a másik a "Fényes, fekete, kemény és éles" - sajnos jobb szó egyelore nincs rájuk. Valószínuleg rokonságot mutatnak a Wilcheim Reich féle negatív orgon energiával. Viszont nem mutatnak hasonlóságot sem a normál vízér sem pedig a törésvonal sugárzással, itt más "frekvenciáról" vagy minoségrol van szó.

További sugárzásfajtákról a http://www.fengshuiradiesztezia.hu/foldsugarzasok_fajtai.html olvashatnak.

főoldal készparketták fektetés olaj-viasz felületek színezett burkolatok fizika újdonság a hangszigetelés alapjai

info