Hangszigetelő fal - 64 dB

A PhoneStar lapokat tartalmazó szerkezet léghanggátlása - mérési eredményekkel

Az ábrán látható rétegrendű, PhoneStar lapokból épített fal léghanggátlásának mérési folyamata és eredményei

A falat egy félig elkészült lakásba építették be. Minden réteg felépítése után elvégezték a méréseket. A lakásból a belső nyílászárók hiányoztak, a kerülőutas hangátvezetést a mérések értékelésénél figyelembe kellett venni.

A 12 négyzetméteres fal rétegeit HILTI 30 mm-es vázra egy oldalról kezdték építeni. Ennek a vizsgálat szempontjából az volt a jelentősége, hogy az egy- és kétrétegű, előtétfal-szerű kialakításnak is megkapták a szélsőérték számításokhoz elegendő csillapítási adatait, és lehetőségünk nyílt a teljes fal becsült léghanggátlásának a megállapítására is.

Hangszig Retegek1

A MLSSA mérőrendszernek köszönhetően a méréseket gyorsan, a zavaró körülmények hatását is figyelembe véve, nagy pontossággal lehetett elvégezni, és az építési munkafolyamatot csak rövid időkre kellett megszakítani. A mérési eredmények a következők:

Falszerkezet

R’w

1 réteg fagyapot + PhoneStar

40 dB

2 réteg fagyapot + PhoneStar

50 dB

2 réteg fagyapot + PhoneStar, + 1 réteg gipszkarton

50 dB

3 réteg fagyapot és PhoneStar,+ 1 réteg gipszkarton, üveggyapot kitöltés

62 dB

4 réteg fagyapot + PhoneStar, 2 réteg gipszkarton, üveggyapot kitöltés

64 dB !

Mivel a mérés egy épülőfélben levő házban, és nem laboratóriumi körülmények között zajlott, ahol az ajtók még nem voltak beillesztve, az utolsó mérésnél a kerülőutas hang nagy hibát hozott a mérésbe (az átlagosan ezerszeres csillapítás esetén semmiképp nem elhanyagolható a kerülőutas hang.) Ennek tudható be, hogy az utolsó réteg fagyapot- PhoneStar -gipszkartonnal csak 2 dB-lel nagyobb átlagcsillapítást mérték. Valószínűsíthető az egy oldalon mért értékekből, hogy az utolsó három réteg akusztikai hatása további 10 dB csillapítás többlet lenne. A teljes fal becsült léghanggátlása ezzel R’w  70 dB. Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a falat záró gipszkarton rétegek akusztikai hatása elhanyagolható, a szerepe a PhoneStar lapok védelme.

Összességében megállapítható, hogy előtétfalként a Wolf PhoneStar termékkel 60 mm helyen R’w = 50 dB csillapítás javulást lehet megvalósítani, míg egy 150 mm-es PhoneStar fal egyszerű rétegrenddel is teljesíti a lakáselválasztó falak léghanggátlási követelményét. Ezért a PhoneStar technológia kiválóan alkalmazható olyan problémák megoldására, ahol kevés helyen kell hatékony hanggátlást létrehozni, vagy – a megfelelően kialakított rétegrendekkel – fokozott hanggátlási követelményeket kell teljesíteni nem szokványos környezetben, különleges zajforrások esetén, speciális akusztikai körülmények között.

Mérési eszközök:

Brüel&Kjaer 4006 mikrofon

RME Octamike mikrofon előerősítő

MLSSA mérőrendszer

Genelec 1032 hangsugárzó

A méréseket végezte, és az eredményeket összefoglalta:

Kishonti István

.

Megosztás a Facebook-on