Földsugárzás - típusok és jellemzőik

Amit a földsugárzásokról tudni érdemes 

A Föld, az égitestek és minden, ami létezik sugárzást bocsát ki. A kozmosz és a Föld között egy egyenletes és jórészt térhálós szerkezetű, nagyjából szimmetrikus energiamező található. Ez az erőtér, a Föld mélyebb rétegeitől a kozmikus távolságokig terjedve hat és befolyásolja az élőlények életfunkcióit. Gyűjtőfogalommal földsugárzásnak hívjuk őket, bár a földsugárzás nem egységes, hanem nagyon sok összetevőből álló rendszer, időben, térben változik és van dinamikája. Ez az egységes energiarendszer azonban - hasonlóan a fényhez, amikor az egy prizmán áthalad - összetevőire bomlik, és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák.

Így jönnek létre a földsugárzások, a negatív radiesztéziai terek különböző típusai is. 

Ennek megfelelően a föld mélyének geológiai adottságai, a vízerek, a terepviszonyok és egyéb (esetleg mesterséges) erőterek, amelyek itt a "prizma" szerepét töltik be, megtörik, modulálják azt. Ezért ennek az energiarendszernek, bizonyos irányokban és helyeken más - más tulajdonságai érvényesülnek és így, a tapasztalt élettani hatások ( egészségügyi kockázatai )is változnak, attól függően, hogy melyik összetevőjével van dolgunk.

Geológiai törésvonal sugárzások : A földkéreg állandóan mozog. A mozgás következtében repedések, vetődések alakulnak ki. Ezek néhány milliméter szélességtől akár több tíz centiméteres szélességűek lehetnek. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn, azaz minél keskenyebb egy törésvonal, annál nagyobb veszélyt jelent a környezetre. A keskeny törésvonal az általa létrehozott keskeny sávon koncentrálja az energiát, amit a föld mélyében lévo feszültségek, erőhatások stb. keltenek. Még erősebb lehet az élettani hatás, ha érctelér is található az adott helyen, ami rendkívül kis helyre koncentrált, folytonosság nélküli, csak egy-egy helyen tapasztalható igen nagy intenzitású földsugárzást jelöl. A hegyvidéki építkezés ebben a tekintetben nem előnyös. Energiáját a térhálós szerkezet földsugárzásokból nyeri, melyek jellemzőit átalakítja és koncentrálja és így lesz az, ami. Sok esetben mérhető a radioaktivitás gamma tartományának megerősödése ezeken a területeken - a törésvonal sugárzásban - így annak mérése rendkívül fontos. Ugyancsak tapasztalható az esetek nagy részében a vízérsugárzás frekvenciája is a törésvonalban.

Vízérsugárzás : Ez talán a legszélesebb körben ismert földsugárzás. A vízérsugárzás a föld alatti egyes vízzáró rétegek között átszivárgó vízmozgás következtében alakul ki. Energiáját a föld belsejében lévő energiákból és a térhálós szerkezetű sugárzásokból nyeri, azok frekvenciáját a maga képére formálja, polarizálja és koncentrálja. Energetikailag bonyolultabb a helyzet, amikor több vízér találkozik és együttesen fejtik ki (polaritástól függetlenül mindig káros) hatásukat. A vízér méltán vívta ki az ismertséget, mivel esetében az egyik legveszélyesebb földsugárzás fajtáról van szó. Frekvenciái jórészt megegyeznek vagy közel állnak az ember belső szerveinek frekvenciáihoz. Csak ido kérdése, hogy megfelelő belső vagy külső védelem nélkül elhangolják azok normális működési frekvenciáit, negatív információkat juttassanak el a sejtekhez és adott esetben degeneratív folyamatokat indítsanak el. (Az ember nagy része víz ! A víz rendkívül jó információ tároló, szabad gyökei révén bármilyen , akár pozitív , akár negatív információt bele lehet vinni . A földsugárzások ezt a "vizet" bombázzák állandóan negatív információkkal. Nagy baj akkor van, amikor kitartó munkájuk eredményeként már képesek "félreinformálni a sejteket" és azok a rossz mintáknak megfelelően kezdenek el működni!)

Szent György- és Ley-sugárzás :
Ez egy térhálós szerkezetu energetikai rendszer, ami energiáját a Föld erőtereiből, a földmágnességből nyeri. A hálót szabályos, különböző polaritásokkal, intenzitási jellemzőkkel rendelkező sávok alkotják, melyek közepe mindig egy Szent György vonal. A Szent György vonalat két oldalról szimmetrikusan körülvevő interferencia vonalak közé tartozik a LEY vonal , ami az adott Szent György sáv struktúrájához tartozó legerősebb yin jellegű kísérő vonal, polaritása mindig negatív. Ez tulajdonképpen lezárja az adott Szent György struktúrát, mivel az utána következő két Szent György interferencia vonal erőssége ehhez képest elhanyagolható. A LEY vonal intenzitása a közbenso interferencia vonalakénak többszöröse. Ezen struktúrák sávjainak találkozási pontjai, de maguk a sávok is rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán - kultúrköröktől függetlenül. Itt az energiakoncentráció óriási! A régiek tudták is, hogy ezeket jobb elkerülni, illetve kultikus célokra fenntartani. A Föld idegáramairól beszéltek esetükben, és ezen vonalak mentén, a kereszteződéseik közelében voltak és vannak ma is azok az akupunkturás pontok, amelyek hatalmas energia energia-potenciáljukon túlmenően, spirituális jelleggel is bírnak. Az ilyen helyen történő dolgok az egész Földre, mint élő szervezetre kihatással vannak. Ezek alapján érthető, hogy a jelzett területeket az embernek kerülni kell.

Természetes, ha ezeket az érzékeny helyeket a Föld védi! Rövid ideig lehet bennük tartózkodni, de lakni nem. Ugyanúgy tiszteletben kell tartani őket, mint a régi Kínában tették ezt az emberek a feng shui mesterek tanácsára. Ezekben a kereszteződésekben olyan erős töltő, energetizáló tér van, ami néhány perces ott tartózkodás alatt is képes egy legyengült aurát regenerálni. A gyógyhelyek, búcsújáró helyek mindegyike eros Szent György vagy LEY vonalak, kereszteződések közelében találhatók! Ha már egy lakásban érezhető a Szent György vagy LEY sugárzás hatása, érdemes megkeresni az adott radiesztézia -i körülmények között azokat a NEGATÍV kozmikus csatornákat is, amelyek mindenképpen kerülendok és azokat is, amelyek POZITÍVAK , JÓK, így gyógyító terek lehetnek!

Hartmann-sávok : Hartmann háló, amely a földet É-K, K-NY irányban, szeli át és szabad térben a mi földrajzi szélességünkben 2.5 * 1.9 m-es hálót képeznek vízszintes irányban, de a tér háromdimenziós, így rendelkezik egy kb. 2 m-es függoleges kiterjedéssel is. A rácsháló szélessége mintegy 30 cm, melynek egyik oldala negatív a másik pozitív töltésu. Ez a háló rácsok mindegyikének találkozási pontjaira igaz. É-D sávja kb. háromszor-négyszer erosebb, mint a K-NY-i. A sávokkal kapcsolatban megjegyzendo, hogy azok intenzitása a normál idoszámítás szerint éjjel 0- 3 óra között kb. háromszorosára emelkedik, ezen kívül van egy olyan tulajdonságuk is, hogy 36 óránként a K-Ny-i sáv látszólag megindul Dél felé. Ez 6 óra körül következik be, majd 10 órakor "visszaugrik" az eredeti helyére. A 36 órás idoköz azt jelenti, hogy hol délelott, hol délután kezdi "vándorútját". A Hartmann-sávok keresztezodési pontjaiban térörvény jön létre, ami a háló legveszélyesebb része, mivel az általa érintett csakrát vagy lezárja, ha annak forgás irányával ellentétesen forog, vagy túlpörgeti, ha azzal megegyező a forgásiránya. A Hartmann-sáv közepe semleges polaritású, így ott nem jelent veszélyt az emberre önmagában. A keresztezodési pontokhoz közeledve energetikai hatása egyre intenzívebb.  

Curry-sugárzás : Curry háló , amely a Hartmann hálóval 45 fokos szöget zár be, sávszerkezete hasonló, csak a rácstávolság 3.5*3.5 m. körüli szabad térben. Ugyancsak van háromdimenziós vetülete, hasonlóan a Hartmannhoz. A sávok által határolt területek pozitív vagy negatív polaritásúak. A sávok találkozási pontjai szintén térörvényt hoznak létre, ezért hatásuk hasonló a Hartmannál írottakhoz. ( A pozitív Curry rács enyhe töltotér lévén jó hatással van az emberre. Ezért érdemes (ha egyéb szempontok nem teszik lehetetlenné) az ágyat a gyerek tanuló helyét egy pozitív Curry térbe (nem sávba!) helyezni.)  

Tigris-sugárzás : Hasonló a Hartmann-sugárzáshoz, rácsmérete szabadban 5,5 (É-D) x 1,6 (K-NY) méter, zárt helyen ennél kisebb 4,5 x 1,4 méterre is összenyomódhat. A térhálós energiamezobol nyeri energiáját. Az É-D sáv kb. 3.5 -ször erosebb a K-NY-i összetevonél.. Erosségének alakulása korrelációt mutat a hold ciklusaival, ami teliholdkor éri el maximumát.

Benker Cubical System Benker-vonalak  alkotta energiaháló rendszert úgy lehet elképzelni, mint (a mi szélességi körünkön) 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, amelyek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Ezeknek a blokkoknak a "fala" 1 méter vastag. A kockák polaritása váltakozik. Anton Benker osztrák kutató megállapította, hogy a sugárzás nagy magasságokban és nagy mélységekben is ugyanúgy mérheto, mint a Föld felszínén. Ezeknek a vonalaknak a keresztezodési pontjai rendkívül eros geopatikus stresszt okoznak és az immunrendszer egészét károsítják. Hasonlóan a LEY struktúrához, ugyanúgy mérheto a lakáson belül és azon kívül is.

Fekete vonalak (Black Lines): A Fekete vonalak is a természet alkotta jelenségek, de hogy hogyan jönnek létre, nem ismert. Lokalizálhatók épp úgy, mint a többi földsugárzás, de nem alkotnak háló rendszert, mint például a Hartmann vagy a Curry. Természetüket tekintve hasonlítanak a feng shui "sha" vagy "sar" qi -jére, azaz a "gyilkos qi-re". Lehetnek egyenesek, görbék, mérhetok a Föld felszínen, de nagyobb magasságokban is, így az emeletes házakban is.  Két típusa van a Fekete vonalaknak , az egyik a "Fekete és nyomott" a másik a "Fényes, fekete, kemény és éles" - sajnos jobb szó egyelore nincs rájuk. Valószínuleg rokonságot mutatnak a Wilcheim Reich féle negatív orgon energiával. Viszont nem mutatnak hasonlóságot sem a normál vízér sem pedig a törésvonal sugárzással, itt más "frekvenciáról" vagy minoségrol van szó.

További sugárzásfajtákról a http://www.fengshuiradiesztezia.hu/foldsugarzasok_fajtai.html olvashatnak.

Burkolatok, utólagos hőszigetelés, utólagos hangszigetelés - tervezés, tanácsadás +36/30-9663268