Címlap

Az alábbi cikket a következő honlapról idézem:

http://www.ektf.hu/mediainf/vegre/Elekne/Medtech_hang/HANGATV1_mod01.PPT.

HANGTECHNIKA - tartalom 
 • Akusztikai alapfogalmak, tér- és teremakusztika
 • Az analóg hangrögzítés és visszaadás eszközei
  • A hangátviteli lánc elemei: mikrofon, erősítő hangszóró
  • Analóg hanglemezjátszók
  • Analóg magnetofonok
 • A hangdigitalizálás elve és folyamata
 • A digitális hangtechnikai eszközök
  • Audio CD
  • Digitális magnó
 • A számítógép hangja
 • A számítógépes hangfeldolgozás gyakorlata: tervezési, szerkesztési ismeretek

1. Akusztikai alapfogalmak, tér- és teremakusztika 

1. AKUSZTIKAI ALAPFOGALMAK 

A hang egy rezgő testnek (hangforrás) hangtérben terjedő rezgései, melyek a hallószervben hangérzetet keltenek. 

 • A hang - csillapodó rezgésként - longitudinális (levegő) vagy transzverzális (szilárd testek) hullámok formájában terjed.
 • A terjedéshez mindig anyagi közeg szükséges. A hangvezető közeg lehet: szilárd test, légnemű és cseppfolyós.
 • A hangérzet a levegőmolekulák közvetítésével a fül dobhártyáját mozgató rezgés hatására jön létre.
 • Terjedési sebesség levegőben: 340 m/sec

A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA 

I. Eredet szerint 

a/ Természetes hangforrás - emberi hang

b/ Mesterséges hangforrás - vízcsapból folyó víz  

 

A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA 

Egyidejűleg megszólaló frekvenciák szerint 

II. Tiszta hang: szabályos szinusz (Pl. hangsíp, hangvilla)  alaphang + felharmonikusok Periodikus összetett hang:

 

A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA 

III. Egyidejűleg megszólaló frekvenciák szerint Nem periodikus összetett hang: 

a/ Tranziens jellegű zaj: dörej  

b/ Folyamatos, periodikus zaj

 

A HANG JELLEMZŐI - frekvencia 

Periódusidő: egy teljes hullám lezajlásának ideje Jele: T Mértékegysége: sec 

A hang magasságát a másodpercenkénti rezgések száma határozza meg. A nagyobb frekvenciájú hang magasabb hang érzetét kelti. Az emberi fül hallásátfogása: 16 Hz -20 000 Hz 

Frekvencia: a másodpercenkénti periódusok számaJele: f  Mértékegysége: 1/sec = Hz, kHzA HANG

JELLEMZŐI – hangmagasság, hangszín 

A hang magasságát az alaphang frekvenciája, a hang színezetét a hangban lévő felharmonikusok száma és nagysága határozza meg.

A HANG JELLEMZŐI - hangosság 

A hang, mint fizikai inger erőssége két módon jellemezhető. 

 • Hangnyomás -változással
  • bar-ban fejezik ki.
  • (1 bar = 0,1 N/ m2

Műszerrel mérhető 

Hangintenzitással (I) 
A hang terjedési irányára merőleges, egységnyi felületen, időegység alatt áthaladó hangenergia.Mértékegysége: W/m2 
 

 • Intenzitási alapszint:   I0 = 10 -12 W/m2

A HANG JELLEMZŐI - dinamika d = 10 x lg Imért / I0 (dB) 

Dinamika   dB: deciBel A hangerősség jellemzésénél az intenzitási alapszinthez viszonyítunk. A viszonyításnál figyelembe vesszük a fül logaritmikus érzékenységét.

Csendes beszéd:  10 -7 W/mKiabálás:  10 -4 W/m2 Halk erdei zajok:  10 -9 W/m2  Zongora (max): 10 -2 W/m2 Légó sziréna: 10 2 W/m2  Lökhajtásos repülő:105 W/m2   

A HANG JELLEMZŐI - hullámhossz 

Hullámhossz : A hanghullám két legközelebbi, azonos fázisú pontjának egymástól való távolsága.  

l= c x T          

l = c / f   c: terjedési sebesség

A HANGOK ÉRZÉKELÉSE, HALLÁS 

 • A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.
 • A hallás minden élőlénynél megnyilvánulhat, ha:
  • rendelkezik az őt körülvevő közegben (levegőben, vízben) fellépő nyomásingadozások érzékelésére alkalmas szervvel és
  • fejlett idegtevékenységgel reagál az érzékelt nyomásingadozásra.

HANGMAGASSÁG, HANGOSSÁG - érzete Weber-Fechner-féle törvény

A hangmagasságérzet és a frekvencia között logaritmikus az összefüggés.  

 • Ha egy adott frekvenciát megkétszerezünk, mindig egy meghatározott hangközzel – EGY OKTÁVVAL - halljuk magasabbnak a hangot 
  (2 :1-es frekvenciaviszony).
 • Az emberek többsége csak a relatív hangmagasságot képes felismerni.

AZ EMBERI FÜL HALLÁSÁTFOGÁSA 

Zajártalom:80 dB felett 

Hallásküszöb: valamely adott frekvenciájú tiszta hang azon legkisebb nyomásértéke, amely egy normális hallású ember hallószervében a hang érzetét kelti.  Fájdalomküszöb (120-130dB): egy adott frekvenciájú tiszta hang azon legnagyobb nyomásértéke, amelyet normális hallású ember még fájdalom nélkül el tud viselni.

SZUBJEKTÍV HANGOSSÁG  Fletcher - Munson hangosságérzet-diagramja (phon-görbék)

A HANGOK TARTOMÁNYA Az emberi fül logaritmikus érzékenységű.  Az infra- és ultrahangnak főként a gyógyászatban van jelentősége.

A BESZÉD ALAPHANG TERJEDELME 

A beszéd periodikus és nem periodikus hangokból épül fel.Összetevői: magánhangzók - zenei hangok  
mássalhangzók - zörejek
  100 ... 600 Hz   férfi 150 ... 800 Hz  nő és gyermek300 ... 3000Hz   magánhangzók ZAJOK, ZÖREJEK 

 • Különbség van a fizikai és pszichológiai értelmezés között
 • Élettani hatásai: elfedés és halláscsökkenés

Elfedés: 
a "hasznos" hangot egy vele egyidejű, zavaró, idegen hangjelenség hatására kisebb hangosságúnak érezzük. Az elfedő hang tehát megemeli a hallásküszöböt.  

Halláscsökkenés

Zajos környezetben, túl nagy hangerőnél „eltompul” a fül. Az alsó hallásküszöb-érték maradandóan megemelkedik

Védekezés: füldugó

A KÖRNYEZET HATÁSA A HANGKÉPRE 

A hangterjedés jelenségei: elhajlás, elnyelés, visszaverődés

A lényeges különbség van zárt terek és szabad tér esetén. A hangforrás lekapcsolását követően a hangforrás hangját tovább halljuk: idő szükséges a reflexiók megszűnéséhez. Lecsengési idő zárt teremben Berezgési idő zárt teremben Bekapcsolásnál a hangforrás által közvetlenül kisugárzott hanghoz hozzáadódnak a falakról visszaverődők: az eredő hangerősség megnövekszik.

A HANGTERJEDÉS JELENSÉGEI 

 • A megfelelő utózengés növeli a hangerősséget és zengővé teszi a hangot.
 • Az utózengési idő függ a terem alakjától, a köbtartamától, a határoló falak hangelnyelési tulajdonságaitól.

Hangversenytermek, 1,4 - 2,2 sec

Dalszínházak 1,1 - 1,8 sec

Prózai színház, mozi:  1 sec

Lakószobák:  0,5 - 0,9 sec 

Utózengési idő: az az időtartam, amely alatt a teremben lévő  általános hangintenzitás a lekapcsolás pillanatától  egymilliomod részére csökken. Visszhang (kettős hangzás): 
 A visszavert hangok több mint 1/10 másodperc késéssel  érkeznek a hallgatósághoz. Kisebb termekben un. csörgő  visszhang keletkezik.

HANGTERELÉSI MÓDOK  

A hangforrás mögé elhelyezett hangvetők és hangterelők a reflektor szerepét töltik be. A közvetlen hang a hangforrás irányhatása miatt nem tölti ki egyenletesen a teret.  A hangeloszlás egyenletesebbé tételére hangterelő reflektort használnak. 

Parabola hangvető 

Sík hangvető

MONO, SZTEREO,

KVADROFON HANGKÖZVETÍTÉS 

 • Jól kialakított, megfelelő akusztikájú teremben a közvetlen hangsugárzás és a reflexiók egyensúlyban vannak.

A DOLBY SURROUND HANGKÖZVETÍTÉS

ennyit találtam ....

További tájékoztatás: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tervezés, tanácsadás: +36/30-9663268